Weboldal címe
Weboldal alcíme
Fejléc cím szövege
Közösség, szolgáltatás, infrastruktúra

Településfejlesztési Díj 

Gyakorlati szakemberként tudjuk, hogy igen nehéz év áll az önkormányzatok mögött. Ugyanakkor valljuk, hogy ilyen időkben még jobban esik az elismerés. Ezért a Településfejlesztési Szövetség meghirdeti a


Településfejlesztési Díjat


A nevezési kategóriák:


I. KATEGÓRIA: KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
II. KATEGÓRIA: SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
III. KATEGÓRIA: INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS
A nevezés nyitott önkormányzatok, önkormányzati cégek előtt, amelyek különösen büszkék valamely településfejlesztés terén 2020-ban befejezett projektjükre. A nevezés díjmentes. Az elismerésekről a Szövetség szakmai zsűrije dönt. A nevezési anyag fotókból, videókból és a projekt maximum egy A4 oldalas szöveges bemutatásából állhat, amelyet e-mailben 2021. március 30-ig várnak munkatársaink az info@telepulesfejlesztes.eu címen. Egy pályázó több projekttel is nevezhet. Kérjük a nevezésben jelöljék meg, hogy mely kategóriában indul a projekt. A komplex projektek egyszerre több kategóriában is indulhatnak. A projekt bemutatásában célszerű szerepeltetni:

  • Milyen igényre reagál?
  • Miért példaértékű a projekt?
  • Hozzávetőlegesen hány ember életét teszi jobbá?
  • Milyen környezetbarát és hosszútávú fenntarthatósági szempontokat érvényesít?
  • Hogyan vonta be az önkormányzati projektgazda a polgárokat, civil szervezeteket, vállalkozásokat a projekt előkészítésébe, megvalósításába?


A Szövetség a díjkiosztót a COVID járványhelyzet függvényében személyes vagy online rendezvény formájában tartja meg a tavasz során.

Hisszük, hogy az önkormányzatok erejüket megfeszítve fáradoznak ezekben az időkben is, hogy a település lakóinak minőségi körülményeket teremtsenek. A Településfejlesztési Díj egyúttal Szövetségünk tisztelgése előkötelezett, kemény munkájuk előtt. Biztatjuk az önkormányzati kollégákat a nevezésre, hogy minél többen megismerhessék azokat az értékeket, amelyeket munkájuk során teremtenek.

FRISSÍTÉS: A szakmai zsűrizés lezárult a díjazottak értesítése megkezdődött. A járványhelyzet kedvező alakulására tekintettel személyes díjátadót szervezünk. A pontos időpontról és helyszínről rövidesen értesítést küldünk.


Szakmai zsűri

Dr. Boros Lajos

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának docense, aki kiterjedt tapasztalattal rendelkezik a szakpolitikai elemzés, a stratégiaalkotás és a fejlesztési projektek területén.

Geográfusként és szociológusként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, doktori fokozatát a földtudományok területén szerezte 2009-ben. Értekezésében a városi társadalmi konfliktusok okait és megjelenési formáit elemezte. Fő szakterületei a városfejlesztés, a közterek, a városi ingatlanpiacok, a turizmus, valamint a munkaerőpiac vizsgálata. Több mint 20 éves oktatói tapasztalattal rendelkezik, a regionális politikától a településmarketingig vagy a turizmuspolitikáig számos terület- és településfejlesztéshez és turizmushoz kapcsolódó kurzust vezetett. Mindezeken túl több hazai és nemzetközi projekt közreműködője. E projektek többek közt a városfejlesztés, a társadalmi kohézió, a regionális és interregionális együttműködés, illetve a munkaerőpiac és a migráció összefüggéseire fókuszáltak. Szakértőként segítette több EFOP, KÖFOP és GINOP pályázat megvalósulását is.

Tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének, valamint az Akadémia Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának. 2017-ben oktatói és kutatói munkája elismeréseként elnyerte a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia oklevelét.


Dr. Nagy Gyula

A Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, számos hazai és nemzetközi fejlesztési projekt vezetője, senior szakértője.

2011-ben Geográfus mesterdiplomát szerzett terület- és településfejlesztés szakirányon a Szegedi Tudományegyetemen, 2015-ben fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos továbbképzésen vett részt a CLIMCAP projekt keretében. 2019-ben abszolvált a Pécsi Tudományegyetem Településmérnök mesterszakán. 2020-ban védte meg doktori disszertációját. Kutatási témája az ipari és környezeti katasztrófák településképi és társadalmi hatásait dolgozta fel. Szakterülete a társadalom- és településföldrajz, kutatásai a társadalmi egyenlőtlenségek települési-térbeli megnyilvánulásának vizsgálatára és a településfejlesztés- és rendezés hazai gyakorlatainak feltárására irányulnak. 2012 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, ahol városfejlesztést, területfejlesztést, települési geoinformatikát és projektmenedzsmentet oktat magyar és angol nyelven. Az SZTE Smart rendszerek kutatóintézetének tagja és a Geoscience based smart city solutions kutatócsoportjának koordinátora. Számos hazai projekt résztvevője, szakértője, szakmai vezetője és megvalósítója (ÁROP, TÁMOP, EFOP, GINOP) . 2018-2019 között a Külgazdasági és Külügyminisztrérium külső szakértője, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda szakértője. 2019-2021 között Szeged Megyei Jogú Város Danube Transnational Programme keretében megvalósult REDISCOVER projekt szakértője, melyben a zsidó kulturális örökség újrafelfedezése által nyújtott turisztikai, térségi és települési fejlesztési lehetőségeketet segített feltárni és programozni. 2021-től a lakossági participáción alapuló zöld fejlesztéssel kapcsolatos PHOENIX elnevezésű H2020-as EU projekt koordinátora és egyik szakmai megvalósítója. 2015 óta több térségi- és települési fejlesztési valamint stratégiai dokumentum szerzője. 
A Magyar Urbanisztikai Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság tagja. 2015-ben az SZTE TTIK Kar Kiváló Oktatója díjjal tüntették ki, kiemelkedő témavezetői tevékenységéért 2019-ben és 2021-ben Dékáni Dicséretet kapott. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2021-es Mestertanári kitüntetés jelöltje.


Szebeni Dávid

Szebeni Dávid, az Enrawell csoport alapítója és stratégiai igazgatója, aki 13 év tapasztalattal rendelkezik szakpolitikai elemzés, tanácsadás, stratégiaalkotás és fejlesztési projektek terén. A Településfejlesztési Szövetség elnöke.

Hat évig az önkormányzati tulajdonú Ceglédi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője. Cegléd Város Önkormányzata érdekében számos ingatlanpiaci tranzakció és fejlesztési projekt lebonyolításában felelős vezetőként közreműködött. Az ilyen irányú projektek magukban foglalják: a stratégiai jellegű közlekedési beruházásokat és ipari ingatlanfejlesztéseket, közterület- és épületfelújításokat, ipari, gazdasági és lakóingatlanok eladását valamint vételét. Az általa vezetett csapat egy projektje a MUT-ICOMOS Köztérmegújítási Nívódíját nyerte el.

A 2014-20-as időszak uniós finanszírozású fejlesztési programjainak egyik stratégiai tervezőjeként dolgozott. Önkormányzati cég tisztségviselőjeként, az Országgyűlés Hivatala és minisztérium munkatársaként a közszféra speciális igényeinek terén is tapasztalatokat szerzett.  Korábban a Budapesti Corvinus Egyetemen gazdaságpolitikai témák óraadója, illetve kutatásvezetője. A Településfejlesztési Szövetség elnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitika és Fejlesztéspolitika szakosztályainak elnökségi tagja. A politikai kommunikációs felkészítést nyújtó Political Excellence alapítója.

Rendszeres médiaszereplő gazdasági témákban.

Dr. Tas Krisztián

Dr. Tas Krisztián Budapest II. kerületének műszaki, gazdasági- és lakossági önkormányzati szolgáltatásokat nyújtó cégét, a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-t vezeti. A Településfejlesztési Szövetség elnökségi tagja.

Fő szakterületei a városi szolgáltatásfejlesztés és közösségfejlesztés. 25 éves létesítménygazdálkodási és 11 éves városfejlesztési tapasztalatai alapján olyan gyakorlatorientált megoldásokkal segíti a települések fejlesztését, melyek eredményeként a lakosságból közösség, a közszolgáltatásokból közösségi szolgáltatások válnak.

A települési értékek, települési erőforrások feltárásával, a települési identitás megteremtése és erősítése által, valamint a korszerű „okos város” technológiák testre szabott adaptálásával, az önkéntesség, az esélyegyenlőség és az integratív közösségfejlesztési megoldások segítségével mobilizálhatók azok a társadalmi erőforrások, amelyek szorosabbra fonják a településvezetés és a település lakosságának kapcsolatát, és a szinergiák megteremtésével és felerősítésével a település valódi közösségként működhet.

Az általa vezetett társaság 2010. óta folyamatosan bővülő foglalkoztatás-rehabilitációs programot is működtet, melynek köszönhetően számos mozgássérült embernek sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerő-piacon. A vezérigazgató célja, hogy a programot, mint jól működő modellt, mind a közvélemény, mind pedig az önkormányzati és piaci szféra munkáltatói minél szélesebb körben megismerhessék. A program újszerű megközelítése és különleges megoldásai miatt a cég háromszor is elnyerte a Fogyatékosságbarát Munkahely címet, a vezérigazgató szakmai munkáját pedig a szaktárca Pro Caritate-díjjal ismerte el.